Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

Taxi Observator

Taxi Observator

Arată cam cum şi ce se întâmplă în transportul de persoane, de la lege la tocmeală şi întâmplări reale.Vă doresc lectură plăcută!


SĂ PUNEM PUNCT LA ANOMALIA CE DISTRUGE TAXIMETRIA

Posted by Viorel Nicolae on December 9 2016, 07:26am

Categories: #Taxi, #Deontologie profesională, #Lege

SĂ PUNEM PUNCT LA ANOMALIA CE DISTRUGE TAXIMETRIA

Revolta taximetriștilor împotriva celor care vor să șteargă de pe harta transportului public urban segmentul "galben" ar trebui orientată către unii colegi care nu vor să înțeleagă, nici în al doisprezecelea ceas că, numai o revenire la principiile de bază privind relațiile inter-umane vor repune taximetria pe poziția care o merită.

Frăția taximetriștilor este de pomină atât la bine cât și la rău iar acum au o mare problemă generată de interpretarea greșită și perpetuarea unui comportament inadecvat care va duce la o stare de repulsie generală ce va reduce încasările prin migrarea clientei.

De câte ori trebuie acceptat comportamentul sau atitudinea pe care șoferul de taxi o are atunci când are un pasager care nu-i convine? Nu pentru că ar fi în stare avansată de ebrietate sau cu o ținută murdară, ci pentru că se uită aspect celor șapte ani de acasă. De câte ori taximetristul trebuie să suporte anomaliile comportamentale ale clientului ce confundă taxiul cu orice altceva sub protecția dictonului "clientul nostru, stăpânul nostru"?

Plecând de la prezumția de necunoaștere a drepturilor și obligațiilor aferente unui serviciu civilizat de taxi care ar face cursa mult mai plăcută, vom arăta drepturile și obligațiile acestui serviciu.

Înainte de toate trebuie să definim ce înseamnă, din punct de vedere legal, taximetria. Legea  nr. 38/2003 (cunoscută și ca Legea Taximetriei), împreună cu modificările ulterioare, ne spune că: 

  • Art. 3 (1) Transportul public de persoane cu autovehicule se realizeaza contra cost, pe baza de bon client, in regim de taxi, si pe baza de contract, in regim de inchiriere.
  • Art. 4 (1) Transporturile de persoane sau bunuri in regim de taxi fac parte din categoria serviciilor publice de transport local de interes public si se afla sub autoritatea administratiilor publice locale. (2) Transportul de persoane in regim de inchiriere face parte din categoria transporturilor publice si se afla sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Autoritatea Rutiera Romana.

Din textul de mai sus trebuie să înțelegem că taximetristul funcționează în baza unei autorizații emise de administrația publică locală, el având niște obligații de interes public atunci când exercită această funcție. Înțelegem mai bine acest lucru dacă aruncăm o privire și peste articolul 21 al aceleiași legi: Orice persoană are acces egal și nediscriminatoriu în angajarea serviciilor unui taxi[…]. Cu alte cuvinte, taximetristul își pune mașina la dispoziția “publicului”, oricare persoană putând să-i calce pragul. El nu are niciun control asupra celui care apelează la serviciile sale, conform legii. Ca o exagerare, am putea spune că nu este diferit de un tramvai sau autobuz, din acest punct de vedere, păstrând însă proporțiile. Așadar, legea interzice expres sortarea clienților pe tot felul de criterii mai mult sau mai puțin subiective (cursă scurtă, destinație “neatractivă”, etnie, vârsta sau sexul clientului, etc. ), nedându-i acest drept șoferului. Într-o singură situație șoferul trebuie să nu primească în mașina de taxi un client: atunci când acesta din urmă se află în stare avansată de ebrietate. Numai că vorbim şi aici de o obligație și nu de un drept (dacă alege să-l primească în mașină, încalcă art. 52, alin. B, litera n).

După ce am stabilit că nu ni se poate refuza, în mod normal, accesul în taxi (ba chiar e obligat să oprească la semnul nostru, dacă se află în mers, iar locul îi permite să oprească, fiind pe “Liber”), să trecem la obligațiile pe care le are în timp ce suntem în mașină. Articolul 52, la alineatul B, enumeră toate aceste obligații:

a) să aibă ținuta corespunzătoare, un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul, respectând conduita de bună practică, conform prevederilor Standardului ocupațional al taximetristului;

b) să dețină atestatul pregatirii profesionale valabil și să îl prezinte la solicitarea organelor de control abilitate de prezenta lege;

c) să nu refuze clientul în efectuarea unei curse în interiorul localităţii și să respecte solicitările legale ale acestuia;

d) să oprească pe traseu la semnul clientului, cand se află în poziția de operare “Liber”, cu excepția cazului cand se deplasează sa preia un client la comanda dispecerului sau când condițiile de trafic nu permit această manevră;

e) să elibereze bonul client la finalul cursei, pe baza căruia va încasa contravaloarea prestației efectuate;

f) să nu pretindă ca plată pentru prestația efectuată decât suma prevăzută pe bonul client;

g) să nu implice taxiul in mod deliberat, direct sau indirect, în activități cu caracter infracțional ori în alte acte antisociale;

h) să anunțe organele de poliție, în cel mai scurt timp și cu prioritate, despre orice eveniment grav la care au participat sau au fost martori;

i) să nu angajeze transportul unui client aflat în stare avansată de ebrietate;

j) să transporte clientul la destinație pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;

k) să nu încarce taxiul peste capacitatea sau gabaritul de transport autorizat;

l) să asigure integritatea calitativă și cantitativă a marfurilor sau bunurilor transportate, în cazul în care clientul nu le insoteste pe durata transportului;

m) să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;

n) să prezinte informațiile cerute sau să faciliteze accesul organelor de control împuternicite la aparatul de taxat, pentru verificare;

o) să nu transporte bagaje sau bunuri care să nu permită închiderea portbagajului, portierelor și a geamurilor;

p) să nu execute activitatea de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;

q) să nu transporte clienți pe bancheta din față decât în cazul în care îi atenționează în prealabil că au obligația să poarte centura de siguranță;

r) să nu execute activitate de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat și lampa taxi în funcțiune pentru poziția de operare respectivă;

s) să se supună controlului autoritatilor abilitate și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevazute de prezenta lege și de legislația în vigoare;

t) să poarte obligatoriu centura de siguranță când circulă fără client, în restul cazurilor portul centurii fiind opțional;

u) să nu utilizeze stația radio din dotarea taxiului pentru alarmare nejustificată, care poate genera sau favoriza tulburarea ordinii publice;

v) să nu execute curse în afara localității de autorizare decât în condițiile prevazute la art. 18;

x) să nu fumeze și să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

Dintre cele enumerate mai sus, pe unele deja le-am discutat în paragraful anterior. Ne putem opri la punctul e). Taximetristul este obligat să elibereze bonul fiscal și în baza lui să îi fie achitată contravaloarea cursei. Fără acest bon (deci și fără să fi fost în funcțiune aparatul de taxat) clientul nu are ce plăti. Alineatul următor precizează iarăși că taximetristul are obligația să nu pretindă o altă sumă decât cea înscrisă pe bon. Are obligația să ducă clientul pe un transport optim (sau pe unul convenit cu acesta), comportându-se civilizat. Are obligația de a nu fuma în timpul cursei și pe cea de a nu folosi mijloacele audio/video decât în situația în care cere acordul clientului și îl și obține, bineînțeles. În situația în care taximetrisul încalcă cele de mai sus, el este pasibil de amendă contravențională (exceptând situația în care fapta reprezintă infracțiune, când răspunderea este de ordin penal). Aceasta se învârte între 100 și 1000 lei exceptând intervențiile asupra ceasului de taxat, când amendă este între 1000 și 5000 lei.

Amenzile merg și mai departe, însă pentru fapte care nu privesc relația taximetristului cu clientul.

Trebuie subliniat faptul că legea instituie câteva obligații și în rândul clientului de taxi, iar nerespectarea lor atrage la rândul lor sancțiuni contravenționale:

a) să achite prețul transportului executat;

b) să solicite, să preia și să păstreze bonul client la coborarea din taxi;

c) să nu plătească serviciile pe care Ie-a realizat taximetristul decât în limita sumei totale prevăzute în bonul client;

d) să nu provoace sau să nu dezvolte stări conflictuale cu taximetristul în timpul desfășurării cursei respective;

e) să nu oblige sau să nu impună, sub orice modalitate, taximetristului să execute transporturile prevazute la alin. (2) lit. g);

f) să acorde sprijin taximetristului în cazul agresării sau accidentării acestuia în timpul efectuării transportului, anunțând imediat organele de poliție în legătură cu aceste evenimente;

g) să sesizeze primăria localității de autorizare și filiala județeană a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, după caz, în legătură cu practici neconforme ale taximetristului care le-au creat prejudicii ori au afectat calitatea serviciilor de taximetrie solicitate unde se va menționa numărul ecusonului de pe portiera spate a taxiului, deoarece serviciul de taxi este o activitate aprobată și controlată de Serviciul de Control al Primăriilor.

h) să nu ocupe scaunul de lângă taximetrist dacă nu poartă centura de siguranță.

Punctul g) prezintă importanță pentru că legea instituie o obligație pentru client să reclame atunci când taximetristul nu îndeplinește una din obligațiile sale. E drept că, dacă ne uităm la sancțiuni, observăm că nu e prevăzută una și pentru acel punct. Sunt prevăzute însă pentru puncte b) și d) (între 100 și 500 lei), respectiv a) și e) (între 500 și 1000 lei), clientul fiind bun de plată în aceste situaţii. Concluzia care se impune la final este că un client de taxi are mai multe drepturi decât se cunoaște, la fel cum are și pârghii să producă sancționarea celui care nu i le respectă.​​

Clientela judecă un serviciu în conformitate cu prestația individuală a fiecărui prestator așa că este timpul să punem stop șmecheriei ieftine ce a schimbat fața taximetriei. Schimbarea trebuie să vină din interior ca să producă efecte la exterior exact ca modul în care putem face curățenie. Degeaba facem curat în curte dacă în casă este mizerie cât casa.

Pe de altă parte, nu putem pretinde un serviciu de taxi adecvat atâta timp cât nimeni nu se gândește la aceasta decât pentru venitul imediat, sub orice condiții și la preț de transport rusesc subvenționat, lăsând toată greutatea pe umerii taximetriștilor.

O zi bună taximetriști oriunde v-ați afla.

 

ea  nr. 38/2003 (cunoscută și ca Legea Taximetriei)

To be informed of the latest articles, subscribe:

Comment on this post

Blog archives

We are social!

Recent posts